0 216 606 24 72
trnlen
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sürücü Değerlendirme (İşe Alım Sürüş Testi)

AMAÇ

Firmaların personellerine gerek iş gerekse ünvan gereği tahsis edecekleri araçları teslim etmeden önce sürüş becerilerini, yol ve trafik güvenliğine ilişkin davranışlarını ve güvenli sürüş gerçekleştirme becerilerini tespit edebilmesi gerekir.

Böylelikle herhangi bir kaza, can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olası iş kazaları da önlenebilecektir. Sürücü Yetkinlik değerlendirmesi (Sürüş testi) ile sürücünün becerileri objektif kriterlerle değerlendirilerek oluşturulan Sürücü Değerlendirme Raporunda kişinin güvenli bir sürücü olup olmadığı, şirket aracı tahsis edilip edilemeyeceğine karar verilir.

HEDEF

Trafik kazalarının önlenerek bakım, onarım ve operasyonel kayıpların önüne geçilmesi ve sıfır yaralanmalı/ölümlü kaza.

YÖNTEM

Yeni işe giriş, terfi, iş değişikliği, operasyonel değişiklikler sebebi ile araç teslim edilecek adayların, sürüş teknikleri uzmanlarımız tarafından gerçek trafik koşullarında becerilerinin ölçülmesi, tehlikeli durumlarda vereceği tepkiler, trafik kurallarına ve trafiğe uyumu ve güvenli araç kullanma becerilerinin değerlendirilmesi ve raporlandırılmasıyla oluşur.

Sürüş testleri müşteri lokasyonunda ve müşteri aracı ile gerçekleştirilir.

Her sürücü için detaylı bir rapor oluşturarak, personelin gelişim alanları ve mevcut durumu ortaya konur ve alacağı puana göre araç teslim edilir ya da edilemez notu düşülür.

ARAÇ TİPİ

Sürüş testi yönetici, müdür, direktör, genel müdür, saha satış personeli, şoför, vb. pozisyona göre uygun otomobil, hafif ticari ve ağır vasıta olmak üzere farklı araç tipleri için gerçekleştirilebilir.

SÜRE

Trafik ve güzergah koşullarına göre yaklaşık kişi başı 30 dakikadır.

RAPOR

Sürücü Değerlendirme raporları PDF formatında müşteri ve ilgili departman ile paylaşılır.